Múzeumpedagógia

A Csányi5 - Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár állandó kiállításával összhangban készült el saját múzeumpedagógiai programunk. Kidolgozásában rendkívül fontos szakmai segítséget Dr. Balázs Gábor eszmetörténész és Foki Tamás történész, pedagógus nyújtottak. 

Az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár létrehozásának egyik fontos célja a fiatalok becsábítása a múzeumba. A feladat sikeres megvalósítása kétoldalú hasznot is ígér. Ösztönözheti, a fiatalokat - a kisiskolásoktól a gimnazistákig - a korszak, és ezen belül a zsidóság történetének (a 20. század első fele) jobb megismerésére. 

Tárlatvezetéseinket a kerettantervben szereplő, ’Magyarország gazdasági és kulturális fejlődésével kapcsolatos témák’ figyelembevételével alakítjuk ki és ebbe építjük be a judaisztikai témákat. 

A múzeumpedagógia programnak tehát két fő irány van. 

Az egyik a 20. század első felének társadalomtörténete. Várostörténet, helytörténet. Fontosnak érezzük ezen belül, hogy személyes történeteket is bemutassunk. A diákok válaszokat kaphatnak azokra a kérdésekre, hogy: 

  • Milyen körülmények között, milyen házakban, lakásokban éltek a pesti polgárok, iparosok, munkások. 
  • Milyen – ma már részben kihalóban lévő - mesterségek voltak Budapesten és ezen belül Erzsébetvárosban.
  • Hogy nézett ki például egy fotográfus műhelye a 20. század elején.

A másik fő irány a zsidóság bemutatása. A diákok válaszokat kaphatnak – többek között - azokra a kérdésekre, hogy: 

  • A zsidóság nép-e vagy vallás?
  • Ki számít zsidónak?
  • Milyen szokásokat, hagyományokat és tárgyakat őriz a vallás?
  • Milyen vallási irányzatok léteztek és léteznek ma is Magyarországon?
  • Mi a cionizmus?

A látottak és hallottak közös feldolgozására az Átrium biztosít helyet.

Az Erzsébetvárosi Történeti Tár nem közoktatási intézmény, de az ismeretszerzés fontos színtere. Köthető konkrét tananyagokhoz, de nem feltétlenül.

Reméljük, hogy kiállításunk  ösztönözi majd a diákokat a saját, akár közvetlen környezetük történeteinek feltérképezésére.  Másrészt viszont ez ösztönzi a kiállítás munkatársait az ott lévő tárgyakon, elmesélhető történeteken keresztül a múlt kreatív, sokszintű, élményt nyújtó bemutatására.

Részletesebben az állandó kiállításról: Kattintson ide

A kiállítás látogatásával kapcsolatban (időpont, tudásszint stb.) javasoljuk az egyeztetést telefonon, illetve e-mailben:

e-mail:info@csanyi5.hu telefon: +361 351 7298